Selskabets medlemsblad Færgefarten udkommer i A4-format 4 gange årligt i farvetryk og tilsendes alle medlemmer af Selskabet.

Udgives normalt medio marts, medio juni, medio september og medio december.

Bladet indeholder færgehistoriske artikler og billeder samt aktuelt stof om nye færger og færgerelaterede begivenheder.

 

Klik på billedet eller teksten i venstre kolonne for at få vist eksempler på indholdet i Færgefarten

Indeks over indhold i Færgefarten findes ved at klikke på knappen i venstre kolonne