Info

På denne side kan medlemmerne efterlyse oplysninger, sætte ting til salg, efterlyse effekter etc., dog kun med relation til færger og passagerskibe.

REGLER FOR BRUG AF "MEDLEMSMARKEDET"

Hvem kan anvende "MEDLEMSMARKEDET"

Alle medlemmer og kun medlemmer af Dansk Færgehistorisk Selskab kan anmode om et indlæg på "MEDLEMSMARKEDET". Det er gratis at få et indlæg på Dansk Færgehistorisk Selskabs hjemmeside, dog skal eventuelle direkte udlæg, såsom f. eks. scanning, papirforbrug, emballage og porto refunderes Selskabet.

Hvordan får man et indlæg på "MEDLEMSMARKEDET"?

Medlemmet skal sende en anmodning til webmaster@dfhs.dk. Billeder og bilag af totalt maximum 1MB må vedhæftes, medmindre andet aftales i forvejen. Alternativt kan materialet sendes pr. post til Web Masteren:

Michael Koefoed-Hansen
Krostræde 5, 1 th
2770 Kastrup

Kun indlæg, der har relation til færger og passagerskibe, kan normalt accepteres. Web Masteren afgør, om indlægget er relevant og passende. Hvis det er, vil det derefter blive lagt ud på Dansk Færgehistorisk Selskabs hjemmeside. Web Masteren har ret til at tilpasse, ændre, forkorte og/eller afvise indlæggene. I de tilfælde, hvor Web Masteren skønner det nødvendigt, vil han bestræbe sig på at korrespondere med indsenderen, inden indlægget lægges ud på hjemmesiden med eventuelle ændringer.

Hvor længe forbliver et indlæg på "MEDLEMSMARKEDET"?

Når indlægget ikke længere er aktuelt, slettes det af Web Masteren, men et indlæg kan højst forblive på hjemmesiden i 2 måneder, medmindre en forlængelse aftales.

Eventuelle fejl og forsinkelser:

Web Masteren og/eller Selskabet er ikke ansvarlig for eventuelle fejl, men Web Masteren skal gøre sit yderste for at rette fejl umiddelbart efter, at han har modtaget informationen.

Alt arbejde med hjemmesiden foregår på en frivillig og ulønnet basis i Web Masterens fritid. Derfor kan der forekomme længere ventetider, inden eventuelle ønskede indlæg kan behandles og lægges ud på hjemmesiden.

9/9-2018