Skibsregistret

ved Jørn-Bent Jensen

Dette skibsregister omhandler skibe, der ikke er egentlige færger, men er registreret som passagerskibe, såsom f. eks. skibe, der sejler folk til møllebyggerierne på havet. Ligeledes vil det omhandle de store og små passagerskibe, der bruges på Grønland til at sejle turister rundt i de Grønlandske fjorde samt mellem Danmark og Grønland. Lystfiskerskibe med P. nr. vil også findes på denne side. Desuden vil skibe, der har været passagerskibe, men som har skiftet til anden typebetegnelse være at finde her, dog kan der undtagelsesvis også være nogle af disse, der bliver beskrevet i FÆRGEFARTEN under skibsregisteret.

Både og skibe, der sejler havnerundfarter og i rutefart på de forskellige søer i Danmark vil stadigvæk skulle findes i skibsregistret i FÆRGEFARTEN.

Hvor det er muligt, kommer der for hvert skib også noget historie med.

Hvis der er nogen, der har tilføjelser til oplysningerne og historien bedes de sendt til følgende e-mailadresse: jbj@xskib.dk. I emnefeltet skrives skibsnavn.

Der vil blive brugt følgende betegnelser som indledning til hvert skib:

Mølleskib

Lystfiskerskib

Turistskib

Ex passagerskib.

Rib (betyder Rigid Inflatable Boat. Det er både, der har en fast bund og gummipontoner på siderne. Bådene kan normalt sejle meget hurtigt. Kilde: Søfartsstyrelsen).

Forkortelser:
c/s: Kendingssignal
anm.: Anmeldt
reg.: Registreret

Dimensionstal og krav til fartøjerne: Her henvises til Søfartsstyrelsens hjemmeside på dette link:
https://www.soefartsstyrelsen.dk/SkoleFritidssejlads/SkolerInstitutioner/KravFartoej

OPSTILLING FOR HVERT SKIB:

Skibets beskæftigelse.
Kendingssignal (c/s) – navn – byggeår – hjemsted – tidligere navne – IMO-nummer.
Dato for optagelse i Skibsregistret.
IMO-nummer – kontrol nr. – type.
BT – brt – NT – nrt – dw (hvis opgivet). Længde x bredde x dybde. Dimensionstal (hvis opgivet). Længde oa.
Motortype - HK/kW.
Byggenummer og byggeværft.

Herefter kommer skibets historie i kronologisk orden:
Nummer foran ny reder er: Nummerrække for ejerforhold.
Navn i ( ) er den bestyrende reder.

 • ALBATROS I - OXYV (17/1-2019)
 • ANHOLT WIND - OZRT2 (17/1-2019)
 • ANNE HVIID - OU 5909 (17/1-2019)
 • AVENTURA - OUYW (17/1-2019)
 • CASTOR - OYQX (17/1-2019)
 • DJURS WIND - OZAD2 (17/1-2019)
 • FANØ - OUKX (18/1-2019)
 • FOB SWATH 1 - OXLM2/OYCE2 (18/1-2019)
 • FOB SWATH 2 - OUWS2 (18/1-2019)
 • FOB SWATH 7 - OWSJ2 (18/1-2019)
 • FRIGG - FTJ 8432 (17/1-2019)
 • GØLBÅDEN - OX 2737 (18/1-2019)
 • HALMØ - NKVL/OUXV (8/3-2020)
 • HELGENÆS - OUUQ (19/1-2019)
 • HIRSHOLM - 5QMV (19/1-2019)
 • HAABET - OWTP (19/1-2019)
 • INUK III - OX 2184 (19/3-2020)
 • INUK V - FTJ 8384 (19/1-2019)
 • KAJA - P 530 (19/1-2019)
 • KATTEGAT - OUPD2 (19/1-2019)
 • KATTEGAT WIND - OWIY2 (19/1-2019)
 • LEA - XP 3847 (19/1-2019)
 • LILLA DAN - OXTA/OXTA2 (10/3-2020)
 • LINA - OWQM2 (19/1-2019)
 • LINA - OYCH2 (19/1-2019)
 • MIRA - NJQB/OXEY (8/3-2020)
 • NIVI - OU 7291 (19/1-2019)
 • OMØSUND - OWEV (26/1-2019)
 • PIP - OXYV (19/1-2019)
 • SEA BREEZE - OUWS2 (20/1-2019)
 • SEA RANGER 2 - FTJ 8188 (20/1-2019)
 • SKIPPER - OXYJ (20/1-2019)
 • SKJOLD - 5QDF (20/1-2019)
 • STAFET - XP 4214 (20/1-2019)
 • STEVNS TENDER - OU 6955 (20/1-2019)
 • SVÆRD - OYPB (20/1-2019)
 • SYDFYN - OUHI (20/1-2019)
 • TINA - OUSN (20/1-2019)
 • TUGDLIK - OVQD (15/3-2020)
 • TVILLINGERNE - FTJ 2355 (20/1-2019)
 • VIKING - FTJ 7643 (20/1-2019)
 • WIND CREW 1 - OXDM2 (20/1-2019)
 • WORLD BORA - OWJW2 (26/9-2019)
 • WORLD CALIMA - OWJX2 (20/1-2019)