Afholdte arrangementer i 2023

ØSTERSØEN KALDER

Mandag d. 1. maj 2023 kl. 09:45

ØSTERSØEN KALDERØSTERSØEN KALDER

Beskrivelse af og billeder fra rejsen kommer her snarest muligt.

GENERALFORSAMLING I KØBENHAVN 2023

Tirsdag d. 11. april 2023 kl. 19:00

GENERALFORSAMLING I KØBENHAVN 2023

Link til referatet af generalforsamlingen.

Medlemsmøde i København

Tirsdag d. 7. marts 2023 kl. 19:00

Medlemsmøde i København

Kystskibet ”Sarfaq Ittuk” sejler frem og tilbage mellem Qaqortoq i syd og Ilulissat i nord. Undervejs lægges til i flere havne, og ruten er for mange grønlændere den eneste officielle transportmulighed.

Med baggrund i en rejse august 2022 fortalte vores medlem af bestyrelsen, Jens Bolt, om rederiet, skibet, havnene, byerne, livet ombord etc. Foredraget blev ledsaget af mange billeder fra hele rejsen.

 

Jens Bolt, 13. marts 2023

Medlemsmøde i København

Tirsdag d. 7. februar 2023 kl. 19:00

Medlemsmøde i København

På vores medlemsmøde den 5. oktober 2021 viste Hans-Henrik (”Hasse”) Fentz et udpluk af sine mange færge- og skibsbilleder frem til midten af 1990.

 

Ved aftenens møde fortsatte Hasse med at vise sine særdeles interessante og spændende billeder, og hvor vi denne gang nåede frem til midten af 1995. – Og heldigvis har Hasse lovet senere at fortsætte med gennemgangen af sine billeder.

 

De mange billeder blev ledsaget af spændende beretninger og oplevelser, både fra de pågældende ture og Hasses egen karriere indenfor skibsfarten. En rigtig god aften.

Jens Bolt

Medlemsmøde i Odense

Lørdag d. 21. januar 2023 kl. 11:00

Medlemsmøde i Odense

Det efterhånden traditionsrige årlige møde i Odense blev igen afviklet i Sanderum Kirkes Sognegård, takket være vores medlem i Odense, Finn Andersen og hans hustru Jette.

 

I forhold til det planlagte cirka-program blev der byttet lidt om, således at mødet startede med det annoncerede foredrag om Ærøfærgerne.

 

Teknisk chef ved Ærøfærgerne, Svend Åge Korup, fortalte meget informativt og spændende om de erfaringer, man havde gjort sig med el- færgen ”Ellen” , og i det hele taget om den udvikling, der er sket, hvad angår muligheden for at benytte sig af el-færger i fremtiden.

 

Svend Åge Korup causerede efterfølgende over rederiets hovedrute Ærøskøbing-Svendborg og hele den diskussion, som pågår omkring bygningen af nye (el-)færger til denne rute. Bl.a. fik vi set tegninger af en fremtidig færge (dobbelt-ender), som den eventuelt kunne komme til at se ud.

 

Efter frokost med kaffe og æblekage var der tid til hyggeligt samvær, billedbytning, køb/salg af færgeeffekter, fremvisning af færgemodeller, etc.

 

Alt i alt et rigtigt hyggeligt møde, som havde 31 deltagere.

Jens Bolt