Kommende arrangementer

Medlemsmøde i København

Tirsdag d. 3. oktober 2023 kl. 19:00

Medlemsmøde i København

Nye færger til Als- og Samsølinjen

 

Molslinjen har bestilt to nye elfærger til indsættelse på deres ruter Bøjden-Fynshav og Kalundborg-Ballen. Færgerne er planlagt indsat i september 2024 for Alslinjens vedkommende og i januar 2025 for Samsølinjens vedkommende.   

Færgerne, som er dobbeltendere, vil blive bygget på Cemre værftet i Tyrkiet, og de vil komme til at sætte helt nye standarder for elfærger i Danmark. Med leveringen af de nye færger vil kapaciteten på de to ruter samtidig blive øget væsentligt.  

Operationel Chef/COO Hans-Henrik Simonsen fra Molslinjen kommer og fortæller mere indgående om de nye færger – deres fremdrift, indretning, kapacitet, bemanding, med mere.

Mødet afholdes fysisk, men vil også kunne følges virtuelt.

Det fysiske møde finder sted i København, men den endelige lokation er endnu ikke helt på plads. Så snart dette foreligger, vil nærmere information blive bragt på hjemmesiden, i Færgefarten og på Facebook. Men reserver allerede nu datoen til et uden tvivl spændende foredrag. 

 

Mange og store færgehilsener

Jens Bolt

Medlemsmøde i København

Tirsdag d. 7. november 2023 kl. 19:00

Medlemsmøde i KøbenhavnMedlemsmøde i København

Min tid med færger


Pensioneret skibsfører og medlem af Dansk Færgehistorisk Selskab, Leif Hagensen, kommer og fortæller om sine mange spændende og oplevelsesrige år i færgefartens tjeneste.

Nogle af disse oplevelser foregik med ”Max Mols”, som Leif Hagensen har sejlet med både på Canada og Den Engelske Kanal.

Leif Hagensen er også en dygtig modelbygger, som han viste eksempler på ved Selskabets januarmøde i Odense.

Mødet afholdes fysisk, men vil også kunne følges virtuelt

Det fysiske møde finder sted i København, men den endelige lokation er endnu ikke helt på plads.

Så snart dette foreligger, vil nærmere information blive bragt på hjemmesiden, i Færgefarten og på Facebook.

Men reserver allerede nu datoen til et uden tvivl spændende foredrag.


Mange og store færgehilsener
Jens Bolt